Nedan visas prisuppgifter för våra vanligaste tjänster.
(Alla priser inkl. moms)

Legalisering av en namnteckning på ett dokument 250 kr

Legalisering av två namnteckningar på ett dokument 300 kr

Legalisering av en firmatecknares namn och behörighet på ett dokument 400 kr

Legalisering av två firmatecknares namn och behörighet på ett dokument 475 kr

Legalisering av en fotokopia (efter uppvisande av orginal) 200 kr

Intygande / Affidavit 500 kr

Apostille 300 kr

Förrättningar utanför kontoret debiteras per timme.
För övriga prisuppgifter vänligen kontakta oss.