Nedan visas prisuppgifter för våra vanligaste tjänster.
(Alla priser inkl. moms)

Legalisering av en namnteckning på ett dokument
300 kr

Legalisering av två namnteckningar på ett dokument
400 kr

Intygande / Affidavit / Spansk och fransk fullmakt (en underskrift)
500 kr

Legalisering av en firmatecknares namn och behörighet på ett dokument
600 kr

Legalisering av två firmatecknares namn och behörighet på ett dokument
800 kr

Legalisering av en fotokopia (efter uppvisande av original)
300 kr

Apostille
350 kr

Förrättningar utanför kontoret debiteras per timme.
För övriga prisuppgifter vänligen kontakta oss.

Priser kan komma att ändras utan föregående meddelande. 

Vi accepterar VISA, Mastercard och American Express.