Tjänsten som Notarius Publicus fanns i norra Europa redan under mitten av 1200-talet. År 1661 fastställdes i Sverige en taxa för Notarius Publicus attester och protester men redan innan dess fanns funktionen nämnd i författning. Konung Oscar II signerade år 1882 en nådig stadga om Notarius Publicus-verksamhet. Tyngdpunkten låg då på växelprotester. Härefter har ändringar gjorts och nya stadgar och förordningar kommit. Den senaste lagen är från 1981.