Behöver du legalisera handlingar till Frankrike?

Det är vanligt att köpa och sälja fastigheter i Frankrike. För att kunna göra detta behövs vanligtvis en fullmakt som skickas till Frankrike. Du kommer in med fullmakten till oss och skriver under på plats på vårt kontor. Vänligen medta personbevis. Efter att vi har legaliserat fullmakten måste den även förses med en apostille. Detta krävs alltid på handlingar som ska till Frankrike.