Notarius publicus översätter vanligtvis inte handlingar. Många länder kräver att översättningen är utförda av en auktoriserad översättare. En auktoriserad översättare har genomgått både kunskapsprov och redbarhetsprövning. Dessa står under tillsyn av Kammarkollegiet. Den skyddade titeln för en auktoriserad översättare är auktoriserad translator. Auktoriserade översättare går att söka efter på Kammarkollegiets hemsida, www.kammarkollegiet.se.

Kammarkollegiet är en statlig förvaltningsmyndighet som lyder under Finansdepartementet. Myndighetens historia är lång och sträcker sig ändå från år 1539 då den inrättades under Gustav Vasas styre. Den räknas som Sveriges första myndighet. Utöver auktorisation av översättare handhar myndigheten även auktorisation av tolkar, ansvarar för allmänna arvsfonden, försäkrar statlig verksamhet m.m.